להגיש תביעה קטנה Secrets

משבר פיננסי וכלכלי חריף שהחל באירופה לפני כשנה התפשט למדינות רבות בעולם ועירער את יציבותם של עסקים רבים גם בישראל, ביניהם הבנקים, אשר נאלצו להתמודד עם משבר חובות רחב היקף. עלייה חדה בריבית ומיתון במשק אשר פגעו בשכר הביאו לעלייה ניכרת בשיעור חדלות הפירעון של בעלי המשכנתאות ושניים מהבנקים הקטנים קרסו.

והתכנית לתואר שני בהתמודדות עם מצבי חירום ולימודי אש אוניברסיטת חיפה מזמינים את הציבור ליום עיון בנושא:

מאת: דר' סיגל הורוביץ, חוקרת במרכז מינרבה לשלטון החוק במצבי קיצון

תרחיש חירום כלכלי הוא קל יותר ממצבי חירום אחרים, מהבחינה הזו שמערכת המשפט ממשיכה לקיים ביקורת שיפוטית למרות הארועים, ולכן יש יותר הגנה כנגד שימוש לרעה בסמכויות.

מסמך עבודה - ניתוח משולב נושאים ותחומי עשיה-גופים סמכויות וחובות

·       ביצוע מעצרים המוניים ומתוקשרים של מי שלא משלם מיסים – להרתעה. קיים נוהל בשגרה למקרים קטנים, אין נוהל להיקפים גדולים.

·        מה הוא מדרג הפעלת הסמכות בכל מה שקשור לתקשורת? האם לראש הממשלה סמכויות בנושאים בהם מוקנות סמכויות ייעודיות לשרים הרלוונטיים לכל נושא?

המענה מצד המערכת השיפוטית בישראל מהיר וזמין יחסית למדינות אחרות בעולם, וניתן להוציא צווי מניעה גם במצבי חירום (בשונה למשל מארה"ב, שם לוקח זמן רב לבקשה להגיע לביהמ"ש העליון).

דברי פתיחה וברכות: פרופ' עלי זלצברגר (ראש מרכז מינרבה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון, אוניברסיטת חיפה)

·        לגבי האזרחים ההיערכות חשובה יותר. הכלים הקיימים בחוק הג"א לגבי שעת התקפה או מצב מיוחד בעורף עוסקים בעיקר בציוד במקלטים וכיו"ב, אבל אין שום כללים מחייבים ביחס להיבטים האחרים של החירום.

·       במדינות אחרות בעולם, כגון גרמניה או יפן, מוכרז מצב חירום בהיבט גיאוגרפי מסוים, המעניק סמכויות מסוימות באזור המוגדר; במדינות פדראליות יש סקאלות שונות של מצב חירום ולא נרתעים מהכרזה על מצב חירום גם עשרות פעמים בשנה.

בכנס, הראשון מסוגו בישראל, התקיים דיון מקצועי-אקדמי וסיעור מוחות על האתגרים המשפטיים הכרוכים במצבים כאלה, בהשתתפות יועצים משפטיים ממשרדי ממשלה, רשויות וארגונים.

·            Socioeconomic crises - financial meltdowns and significant sociopolitical fragmentation

·       get more info חלק גדול מהטיפול במרחב הסייבר הוא אזרחי. כל האינטרנט היא מיסוד אזרחי, שלמדינה יש אינטרס להגן עליו כמו על הגבולות.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “להגיש תביעה קטנה Secrets”

Leave a Reply

Gravatar